Amsterdam Bewaar

Hoe geïntegreerd zijn Nederlanders zónder migratieachtergrond?

Geen enkele groep vormt nu nog de meerderheid. 'Dan moet je anders nadenken over integratie,' vindt Maurice Crul
Geen enkele groep vormt nu nog de meerderheid. 'Dan moet je anders nadenken over integratie,' vindt Maurice Crul © Dingena Mol

Hoe geïntegreerd zijn autochtonen? Ze hebben minder diverse vriendengroepen dan allochtonen, en zijn toch al een paar jaar in de minderheid.

Ze fietsen hun buurt uit om met een bakfiets hun kinderen naar een witte school te brengen. Ze gaan om met mensen die ze kennen van hun studie - toevallig allemaal autochtoon. Cafés en restaurants waar gelijkgestemden komen zijn hun habitat. En de allochtone Amsterdammer? Ja, die zien ze wel, daar hebben ze ook wel ­contact mee - bij de Turkse groenteman, een knikje op straat naar de Marokkaanse ­buurvrouw - maar echt vrienden? Nee.

De autochtone stadsbewoner, sinds 2012 in Amsterdam in de minderheid, leeft minder geïntegreerd dan allochtone bewoners.