Amsterdam Bewaar

Het gaat goed met de Amsterdamse natuur

Het Gijsbrecht van Aemstelpark.
Het Gijsbrecht van Aemstelpark. © Eva Plevier

Het gaat goed met de natuur in de stad, zo blijkt uit onderzoek. Het zijn vooral de randen van de stad en in de parken waar de biodiversiteit toeneemt.

Sinds 2012 is er geen dode eekhoorn meer gevonden in Zuid. De eekhoorns maken tegenwoordig namelijk gebruik van een touwbrug tussen de boomkruinen in het Amstelpark en het Gijsbrecht van Aemstelpark, om zonder aangereden te worden de Europaboulevard over te kunnen steken.

De touwbrug is een voorbeeld van een van de vele maatregelen die ervoor hebben gezorgd dat het goed gaat met de natuur in de stad. Want dat gaat het, zo blijkt uit het onderzoek 'Natuurwaarden in kaart'. 

Vergeleken met soortgelijk onderzoek in 2002 en 2009 is veel goed nieuws te melden. Zo broedt in het Sloterpark nu de lepelaar, vliegt in het Beatrixpark de bosvleermuis en kruipen in het Diemerbos meer ringslangen. In de stad zijn meer bijen en vlinders en de kademuren kleuren groen door onder andere de gele, witte, paarse en blauwe karpatenklokjes.

Stadinwaarts neemt de natuur snel af

Talloze varens
De muren vormen ook een uitstekende biotoop voor varens, waarvan er 29 verschillende soorten zijn gevonden. "Nergens in ons land staan binnen een straal van enkele kilometers zo veel verschillende soorten varens," jubelt het rapport.

Volgens wethouder Abdeluheb Choho (D66) zal de stad nog groener worden. Onder meer doordat het anders maaien van groenstroken en het inzaaien van insectvriendelijke planten vaker zal worden toegepast.

Daarnaast zijn er nu pas 100 van de 180 ecologische knelpunten die in 2012 werden vastgesteld opgeheven. Streefdatum is om voor 2020 alle knelpunten, die onder de egel-, slangen-, eekhoorn- en bunzingpopulatie voor veel verkeersslachtoffers zorgen, aan te pakken.

Bouwwerkzaamheden
Het onderzoek laat wel het klassieke beeld zien: het zijn vooral de randen van de stad en de parken waar het goed gaat met de natuur. Stadinwaarts neemt de natuur snel af. Op de plekken waar bij de vorige rapportages de grond nog braak lag, zoals Overhoeks en de Bongerd in Noord, wordt de natuur nu door bouwwerkzaamheden verdreven.

Nu de stad snel uitdijt, dreigt dat ook voor andere gebieden te gebeuren. Dat is ook waar de Partij voor de Dieren op wijst, op wiens verzoek het onderzoek werd uitgevoerd. 

"Hoewel dit onderzoek verre van compleet is, omdat het vooral over beschermde soorten gaat, zijn we blij dat het er is," zegt fractievoorzitter Johnas van Lammeren. "Ons voorstel is dit verder uit te werken en te gebruiken bij bouwprojecten. Leg deze gegevens over de kaart met bouwplannen en je ziet wat er verdwijnt."