Amsterdam Bewaar

Had Al Ummah in Nieuw-West een salafistische imam?

Al Ummahmoskee aan het August Allebéplein in Nieuw-West
Al Ummahmoskee aan het August Allebéplein in Nieuw-West © ANP

De leiding van de Al Ummahmoskee heeft imam Mohamed Ezzekri ontslagen vanwege een gewelddadige broer en radicaliserende teksten. De imam ontkent de beschuldigingen. Hij voelt zich aangetast in naam en goede eer en wil weer aan de slag.

Terwijl het vrijdaggebed in de moskee in volle gang was, troffen het bestuur en de voormalige imam van de moskee elkaar vrijdagmiddag in de rechtbank. Al Ummah (letterlijk: de islamitische geloofsgemeenschap), een moskee aan het August Allebéplein, is tot op het bot verdeeld.

Werkelijk over elk detail verschilden het bestuur en de imam van mening. Zelfs of sprake is geweest van ontslag op staande voet of van op non-actiefstelling werd getwist. Alsof men zich achter een spelbord schaarde waarbij de ene partij met damstenen schoof en de ander met schaakstukken.

Het moskeebestuur beticht Ezzekri van salafisme en zegt voor een moderne versie van de islam te staan

Taal speelde een grote rol in de rechtszaak. Ezzekri maakte gebruik van een tolk. Het bestuur van de moskee liet zich vanwege taalproblemen vertegenwoordigen door een woordvoerder. Zowel Ezzekri als het voltallige moskeebestuur is geboren in Marokko.

Salafisme
In juridische zin is de machtsstrijd in Al Ummah een ontslagzaak. Ezzekri was voor een netto maandsalaris van 1448 euro aangesteld door de Stichting  Islamitisch Sociaal-Cultureel-Centrum. Hij kreeg tevens een woning in de moskee.

Ezzekri, op een kennismigrantenvisum in Nederland, zou zijn werk niet goed hebben gedaan. Hij zou zich evenmin hebben gedistantieerd van zijn broer, die een moskeebezoeker had geslagen.

In maatschappelijke zin is het de vraag of Ezzekri aanhanger is van het salafisme, een archaïsche versie van de islam die zou aanzetten tot radicalisering. Het moskeebestuur beticht Ezzekri van salafisme en zegt voor een moderne versie van de islam te staan. Ezzekri ontkent salafisme en zegt dat sprake is van laster. Hij wil weer aan het werk in Al Ummah. Uitspraak volgt op 3 februari.