Amsterdam Bewaar

Geen referendum over nieuwe erfpachtplannen

Geen referendum over nieuwe erfpachtplannen
© ANP

Een referendum over de vernieuwing van de erfpacht kan niet gehouden worden. Dat heeft de referendumcommissie geadviseerd.

Het stadsbestuur zal dan ook geen volksraadpleging toestaan over het nieuwe 'eeuwigdurende' erfpachtstelsel, zo schrijft burgemeester Eberhard van der Laan.

Volgens de experts van de referendumcommissie kan er alleen een referendum worden gehouden als er een raadsbesluit voorligt. Maar de nieuwe Algemene Bepalingen en de overstapregeling voor erfpachters waarin het gemoderniseerde erfpachtbeleid zijn vastgelegd, zijn besluiten van het college van b. en w., die volgens de gemeentewet niet referendabel zijn.

Momenteel probeert erfpachtersvereniging SEBA een referendum te organiseren over de voorliggende plannen. Hiertoe had het al eerder 36.000 handtekeningen ingezameld, maar die moeite is nu voor niets.

"Het college betreurt het gerezen misverstand over de referendabiliteit van de besluiten over het nieuwe erfpachtbeleid," aldus Van der Laan.

Lees verder: Dit is wat we weten over het nieuwe erfpachtstelsel