Amsterdam Bewaar

Geen flexstuderen op de HvA

Hogescholen en universiteiten kunnen vanaf volgend studiejaar experimenteren met flexstuderen.
Hogescholen en universiteiten kunnen vanaf volgend studiejaar experimenteren met flexstuderen. © Rink Hof

Het wordt voor studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) niet mogelijk om per studiepunt collegegeld te gaan betalen.

De hogeschool ziet er van af om mee te doen aan een pilot voor zogenaamd flexstuderen. De ministerraad stemde onlangs in met het plan om experimenteren met het betalen van collegegeld per vak, in plaats van voor een volledig studiejaar, mogelijk te maken. Daarmee wordt het voor studenten makkelijker om bijvoorbeeld hun studie te combineren met (bestuurs)werk. 

De HvA liet zich bij de presentatie van de plannen in december 2015 nog positief uit over het idee, maar ziet er nu toch van af om eraan mee te doen. Het is volgens de hogeschool namelijk niet mogelijk om bij een voltijdstudie in de huidige vorm slechts een vak te volgen. 

Wel onderzoekt de HvA of het mogelijk is om het onderwijsprogramma op een andere manier meer flexibel te maken. Zo moeten studenten die dat aankunnen meer vakken tegelijk kunnen volgen en moet er meer keuze komen in vakken en leerrichtingen, ook van andere opleidingen. 

De Universiteit van Amsterdam (UvA) zegt in de komende maanden een beslissing te nemen over het wel of niet experimenteren met flexstuderen. In maart moet voor studenten duidelijk worden of zij daar in het volgende studiejaar (2017-2018) aan mee kunnen doen.