Amsterdam Bewaar

Geen extra vuurwerkvrije zones in Amsterdam

Geen extra vuurwerkvrije zones in Amsterdam
© ANP

De Amsterdamse gemeenteraad buigt zich komende week over een voorstel van de Partij voor de Dieren om het afsteken van vuurwerk in de stad aan banden te leggen.

De Partij voor de Dieren wil ook dat bij het rijk wordt aangedrongen op mogelijkheden om de hele gemeente vuurwerkvrij te verklaren. Wel is er ruimte voor één grote vuurwerkshow, georganiseerd door de gemeente.

Het gemeentebestuur ziet niets in het voorstel, op de vuurwerkshow na. Amsterdam zal het aantal vuurwerkvrije zones niet uitbreiden en ook niet bij het rijk pleiten voor een algeheel vuurwerkverbod.

Dieren
Wel belooft het college het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid te bespreken met de drie andere grote steden en het kabinet. "We zullen het maatschappelijk debat actief volgen, om te bezien of aanpassingen nodig zijn," aldus het college in antwoord op het voorstel.

Amsterdam houdt vooralsnog vast aan de bestaande lijn: vuurwerk afsteken mag alleen met de jaarwisseling vanaf 18.00 uur 's avonds tot 2.00 uur 's nachts, zoals in hele het land.

Het kopen van pijlen en ander vuurwerk mag alleen in vooraf aangewezen winkels. De stad kent enkele vuurwerkvrije gebieden rondom plekken waar dieren leven.

De vuurwerkshow is dit jaar op de Kop van Java. De NOS heeft zich teruggetrokken als organiserende partij.