Amsterdam Bewaar

Denk mee over locatie kunstwerk Van der Laan

Eberhard van der Laan
Eberhard van der Laan © ANP

De uitspraak 'Zorg goed voor onze stad en voor elkaar' van Eberhard van der Laan krijgt een kunstwerk in de Baarsjes. Maar waar? Amsterdammers kunnen meedenken over de precieze locatie.

Stadsdeel West zoekt een geschikt gebouw of muur in de buurt waar oud-burgemeester Van der Laan jarenlang woonde, waarop de woorden bijvoorbeeld als muurschildering kunnen worden afgebeeld. 

Alle Amsterdammers kunnen vanaf maandag tot 2 september hun ideale plek voor het kunstwerk uploaden via zorggoedvooronzestad.amsterdam.nl.

Ontwerp
Niet alleen de plek, ook over hoe het kunstwerk ter nagedachtenis aan Van der Laan eruit komt te zien kunnen Amsterdammers meedenken. Mensen die hierover ideeën hebben, kunnen een ontwerp indienen, zodat Amsterdammers vervolgens weer kunnen stemmen op een favoriet.

Met de woorden 'Zorg goed voor de stad en voor elkaar' sloot Van der Laan zijn brief af aan alle Amsterdammers, toen hij op 18 september 2017 zijn taken als burgemeester neerlegde wegens ziekte. Op 5 oktober 2017 overleed hij.

Stemmen
Het idee van Liesbeth de Looper uit de Baarsjes om een kunstwerk van de woorden te maken, kreeg sinds half december 192 stemmen via platform Stem van West. Ook tijdens de bestuurscommissievergadering kon De Looper rekenen op veel enthousiasme. 

De definitieve locatie wordt 28 september bekendgemaakt. In het voorjaar van 2019 moet het kunstwerk af zijn.