Amsterdam Bewaar

Deelraad Oost wil krakers in asiel Oostpoort houden

De krakers gisteren bij de deelraad Oost.
De krakers gisteren bij de deelraad Oost. © Youtube

Een ruime meerderheid van de deelraad in Oost wil alsnog proberen de krakers die hun intrek hebben genomen in het voormalige 'dierenasyl' in Oostpoort, voorlopig te laten zitten.

In het enige overgebleven gebouw van het voormalige dierenasiel in Oostpoort is op termijn horeca voorzien. Maar omdat op het voormalige Polderweggebied vanwege de crisis op de woningmarkt nog nauwelijks woningen staan, wil ontwikkelaar OCP daar eerst een verkoopkantoor vestigen. De bouwvergunning die nodig is om het gebouw te renoveren, is inmiddels bij het stadsdeel aangevraagd, waardoor ontruiming van het kraakpand dreigt.

Hoewel stadsdeelbestuurder Thijs Reuten zei dat pas tot ontruiming kan worden overgegaan als OCP ook echt met de renovatie begint, kan het stadsdeel contractueel uiteindelijk niet anders dan die vergunning verlenen.

Een ruime meerderheid in de deelraad, met de SP en Méérbelangen voorop, wil echter dat Reuten alsnog aan OCP vraagt een andere plek voor het verkoopkantoor te kiezen.

Muziekoptredens
De krakers - gisteren met ongeveer 250 mensen in het stadsdeelkantoor aanwezig - organiseren in het voormalige dierenasiel onder andere muziekoptredens en kinderactiviteiten en hebben binnen een jaar de buurt voor zich weten te winnen. 'Voorheen was het een plek waar je 's avonds niet langs durfde te lopen,' liet een sympathisant uit de omgeving weten, 'nu is het een leuke en levendige plek geworden.'

Ook Meint Helder (PvdA) vindt dat krakersgroep De Valreep in een behoefte voorziet: 'In de Watergraafsmeer is het welzijnsaanbod vooral gericht op ouderen, deze plek vult het gat voor andere groepen op.'

Geen valse hoop
Reuten beloofde met OCP in gesprek te gaan, maar: 'Ik wil geen valse hoop geven. We zijn verplicht het gebouw gebruiksvrij op te leveren. Als OCP het verkoopkantoor niet op een andere plek wil hebben, kunnen we daar weinig aan doen.'

OCP heeft steeds gezegd dit voorjaar te willen beginnen met de renovatie. De ontwikkelaar heeft al eerder met claims gedreigd als het stadsdeel in gebreke blijft.