Amsterdam Bewaar

De buffer tussen burger en bestuur is altijd getwist

De buffer tussen burger en bestuur is altijd getwist
© ANP

Sjef van de Poel onderzocht de Rotterdamse deelgemeenten voor Betwist Bestuur, en nam de stadsdelen van Amsterdam mee. Rode draad: over de 'buffer tussen burger en bestuur' is altijd getwist.

Ongelooflijk eigenlijk. Sinds de oprichting in de jaren zeventig van de deelgemeenten in Rotterdam en de stadsdelen in Amsterdam is er permanent discussie geweest over nut en noodzaak van deze extra bestuurslaag.

Een discussie tussen bestuurders, welteverstaan.

De burger, om wie het toch allemaal te doen was, heeft zich nooit bij referendum mogen uitspreken over de wenselijkheid van fijnmazig lokaal bestuur.

Als dat wel was gebeurd, was de uitkomst mogelijk in het voordeel van deelgemeenten en stadsdelen uitgevallen, vermoedt Sjef van de Poel, schrijver van een dikke pil over de geschiedenis van de wijkraden en de deelgemeenten in Rotterdam.