Amsterdam Bewaar

Corporatiewoningen nu ook verkocht zonder verborgen gebreken

Kattenburg, waar kopers naar de rechter stapten, nadat zij waren geconfronteerd met achterstallige onderhoudskosten aan hun voormalige corporatiewoning.
Kattenburg, waar kopers naar de rechter stapten, nadat zij waren geconfronteerd met achterstallige onderhoudskosten aan hun voormalige corporatiewoning. © MARC DRIESSEN

Woningcorporaties moeten hun huizen bij verkoop voortaan zonder verborgen gebreken overdragen. Dat geldt al voor particulieren. Voor corporaties bestaan ingewikkelde ovegangsregelingen en daar wil Amsterdam wegens talloze incidenten van af.

De Amsterdamse gemeenteraad bepaalde deze week dat woningcorporaties bij splitsing, vaak bedoeld voor woningverbetering, voorafgaand aan de verkoop al het achterstallig onderhoud moeten aanpakken. Het gaat hierbij om zaken als minimaal onderhoud en de fundering.

Lift kapot
Dit staat in een motie van D66, gesteund door VVD en GroenLinks, die door de raad werd aangenomen. Achterstallig onderhoud bij corporatiewoningen heeft geleid tot grote financiële problemen bij kopers, bij voorbeeld bij appartementen op Ravenwerf op Kattenburg.  Daar kochten kopers appartementen waar later betonrot optrad. Ook gingen de kostbare liften, die vervangen hadden moeten worden, kapot.

De schrijver van de motie, Reinier van Dantzig, vindt dat onverteerbaar. "Als jonge starters een huis kopen in het middensegment, is het dramatisch als zij met hoge bijkomende kosten worden geconfronteerd."

De huidige  wet- en regelgeving is op dit vlak misleidend, stelt Van Dantzig. Woningcorporaties en particulieren zijn immers aan dezelfde wet gehouden bij een splitsingsvergunning. De woningen moeten aan de zogeheten 'basiskwaliteit-plus' voldoen.  Alleen, en nu komt het, wettelijk mag een corporatie tien jaar de tijd nemen om aan de kwaliteitseisen te voldoen.

Bij funderingen is de regelgeving nog krasser. Particulieren moeten bij overdracht ervoor zorgen voor de zogeheten 'kwaliteitsklasse II', wat inhoudt dat de fundering langer dan vijfentwintig jaar geen problemen mag veroorzaken. Corporaties hoeven alleen vijftien jaar te garanderen dat zij eventuele problemen oplossen.

Naar de rechter

In principe komen de regels er op neer dat de corporaties aansprakelijk voor de kwaliteit van de woningen zijn. Maar het zit Van Dantzig toch niet lekker. "Het betekent dat je achteraf bij corporaties aan de deur moet kloppen," aldus Van Dantzig. "Als je het niet eens wordt moet je ook nog naar de rechter."

Daar komt nog bij dat voor gesplitste panden nieuwe VVE's opgericht worden, waarbij de corporaties niets in de kas storten. De kopers staat vaak alleen voor de investeringen in achterstallig onderhoud.

Actiepartij SP stemde 'tegen' de motie, aldus woordvoerder Erik Flentge,  omdat de financiële consequenties voor corporaties niet duidelijk zijn. "De aard van de motie vinden wij zeer sympathiek. Uit voorzichtigheid stemde ik tegen omdat ik niet de financiële gevolgen kon overzien."