Amsterdam Bewaar

Commissie: 'Plannen voor dijkversterking Markermeer moeten beter'

De dijk bij Uitdam.
De dijk bij Uitdam. © Marijke Bresser

Het consortium dat werkt aan de dijkversterking tussen Amsterdam en Hoorn moet terug naar de tekentafel. In een tussentijds advies schrijft de Commissie voor de milieueffectrapportage dat in de plannen onvoldoende rekening wordt gehouden met de landschappelijke kwaliteit van het gebied.

De versterking van de ruim dertig kilometer lange dijk wordt momenteel voorbereid door een consortium van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de bouwers Boskalis en VolkerWessels. De werkzaamheden moeten volgend jaar van start gaan.

In de tussentijdse toetsing van de milieu-effectrapportage worden enkele harde noten gekraakt. Zo stelt de commissie onder meer dat niet wordt aangetoond waarom de voorgestelde ingrepen noodzakelijk zijn. Ook is onvoldoende gekeken naar alternatieve maatregelen.

Kosten
De commissie is ook kritisch over de afwegingen die zijn gemaakt. Het consortium heeft de wettelijke opdracht om de dijkversterking 'sober, robuust en doelmatig' uit te voeren, maar volgens de commissie lijken de kosten van de operatie een doorslaggevende rol te spelen.

Kritisch is de commissie ook over de doorwerking van cultuurhistorische en landschappelijke waarden in de plannen. Volgens de commissie hebben deze geen of slechts een beperkte rol gespeeld in de afwegingen die tijdens de planvorming zijn gemaakt.

Bijzondere waarden
Het advies van de commissie komt een week nadat deltacommissaris Wim Kuijken zijn advies uitbracht over de dijkversterking bij Uitdam. Ook hij kwam tot de conclusie dat onvoldoende rekening was gehouden met de bijzondere waarden van het dijkdorp.

Het consortium laat weten het advies van de mer-commissie ter harte te nemen. "Het advies geeft goede handvatten om de definitieve plannen te voltooien en te zorgen voor een meer optimale inpassing van de dijkversterking in het landschap," aldus een woordvoerder.