Amsterdam Bewaar

Commissie gaf negatief advies over naamswijziging Stadionplein

Het Stadionplein
Het Stadionplein © Eva Plevier

De straatnamencommissie heeft in december vorig jaar de gemeente geadviseerd het huidige Stadionplein niet naar voetballegende Johan Cruijff te vernoemen.

Dat blijkt uit geopenbaarde documenten van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimten. 

Eerder gaf de gemeente dit advies niet vrij omdat de besluitvorming rond de hernoeming nog niet rond was. Dat laat een woordvoerder van waarnemend burgemeester Van Aartsen weten. "Omdat het besluit inmiddels is genomen, is dit document geen geheim meer."

Vijf jaar dood
In het advies is te lezen dat de commissie een passend eerbetoon aan Johan Cruijff op zijn plaats noemt. Ook meent het gezelschap dat het criterium dat een te vernoemen persoon minstens vijf jaar geleden overleden moet zijn, niet van toepassing is.

Dat het Johan Cruijffplein straks op 6 kilometer afstand van de Johan Cruijff Arena ligt, is verwarrend

Advies van straatnamencommissie

Los daarvan is de straatnamencommissie niet erg positief over de op handen zijnde naamswijziging. Zo past de omdoping niet bij de namen in de directe omgeving van het plein. Die verwijzen met name naar personen of zaken uit de Oudheid.

En dat het toekomstige Johan Cruijffplein straks op bijna zes kilometer afstand van de Johan Cruijff Arena ligt, noemt de commissie verwarrend. 

Bezwaren
Bovendien is er geen urgente reden waarom het Stadionplein zijn originele naam moet inleveren. 'Dat een paar honderd adressen gewijzigd moeten worden, acht de commissie bezwaarlijk.'

Daarnaast hekelt de commisie het feit dat er geen draagvlakpeiling onder de buurtbewoners is gehouden. 'De discussie die daaruit kan ontstaan, kan voorts afbreuk doen aan het eerbewijs dat met de naamstoekenning wordt beoogd.'

Volgens de straatnamencommissie zou het verstandiger zijn om een plek nabij de Johan Cruijff Arena naar de voetballer te vernoemen. 'Daardoor zal er één duidelijk herkenbare en lokaliseerbare plaats in de stad ontstaan die recht doet aan het statuur van Cruijff.'

Zelfstandig besluit
Zoals het een advies betaamt, kan het college van b. en w. de argumenten naast zich neerleggen. Het college kan zo'n besluit immers zelfstandig nemen. 

Over de weerstand tegen het besluit zei de woordvoerder eerder al dat ook een grote groep mensen vóór naamsverandering is. "Na het overlijden van Cruijff hebben veel mensen opgeroepen een straat of plein naar hem te vernoemen. Aan die wens heeft het college gehoor gegeven."

Dat de omdoping voor tweedeling in de buurt kon gaan zorgen, had de commissie goed voorzien. Er is namelijk veel kritiek op de ondoorzichtige besluitvorming en de wijziging zorgt voor onrust in de buurt. Zo'n 2800 mensen ondertekenden al een petitie om de naam Stadionplein te behouden.

Lees ook: Omdopen Stadionplein: Gevoelig eerbetoon aan Cruijff