Amsterdam Bewaar

College presenteert definitief ontwerp Vijzelstraat

Door de autos naar de trambaan te verplaatsen is er ruimte ontstaan voor bredere fietspaden en trottoirs.
Door de autos naar de trambaan te verplaatsen is er ruimte ontstaan voor bredere fietspaden en trottoirs. © Gemeente Amsterdam

Weer een mijlpaal in het grote herinrichtingsproject de Rode Loper. Het stadsbestuur heeft ingestemd met het definitieve ontwerp van de Vijzelstraat.

De trottoirs en de fietspaden langs de weerszijden van de verkeersader worden bestraat met de rode gebakken klinkers die het Rode Loperproject typeren. Daartussen komen twee asfaltrijstroken te liggen, die door auto's en trams moeten worden gedeeld. Ook de drie bruggen in de Vijzelstraat worden gerenoveerd. 

Door de auto's naar de trambaan te verplaatsen is er ruimte ontstaan om de fietspaden en trottoirs breder te maken. In de huidige situatie delen fietsers de drukke straat met auto- en vrachtverkeer - wat niet zelden tot gevaarlijke situaties en frustratie onder verkeersdeelnemers leidt. Het werk start in 2019 en duurt ongeveer tweeënhalf jaar.

Naar verwachting spreekt de gemeenteraad zich in maart definitief uit over het ontwerp.

De vernieuwingen zijn onderdeel van het project de Rode Loper, dat een facelift geeft aan de drukste doorgaande route vanaf het Damrak, door de historische binnenstad, naar de Ferdinand Bolstraat in Zuid. In 2015 is de Damrak al in deze stijl Damrak opgeleverd en momenteel wordt ook het Muntplein heringericht.