Amsterdam Bewaar

Buurt bezorgd over uitbreiding steiger bij Anne Frankhuis

Veel toeristen, veel toeristenbedrijven, veel rondvaart- en salonboten, veel aanbieders van illegale vaarten.
Veel toeristen, veel toeristenbedrijven, veel rondvaart- en salonboten, veel aanbieders van illegale vaarten. © ANP

De drukte rond het Anne Frankhuis, zowel op als in de Prinsengracht, levert steeds meer overlast op. De gemeente wil meer en grotere steigers, maar dat roept zorg op in de buurt.

Het was de afgelopen zomer weer regelmatig dringen op de Prinsengracht ter hoogte van het Anne Frankhuis. Rondvaartboten varen er tijdens het hoogseizoen af en aan, kleinere salonbootjes proberen ook gebruik te maken van de schaarse steigerruimte.

'Bootbabes', schaars geklede vrouwen die rondvaarten verkopen, werden relatief weinig gesignaleerd, maar toch was het ook op de kade vaak een drukte door het samenspel van toeristen in de rij voor het Anne Frankhuis en medewerkers van aanbieders van toeristische activiteiten.

Spreiding
Het probleem is overzichtelijk: van alles veel, maar weinig ruimte. Veel toeristen, veel toeristenbedrijven, veel rondvaart- en salonboten, veel aanbieders van illegale vaarten. Weinig ruimte, om te beginnen om op- en af te kunnen stappen van een boot.

De gemeente wil nu een pilot starten waarin wordt onderzocht hoe de overlast op deze plaats, pontificaal voor de deur van het Achterhuis, kan worden teruggedrongen.

Insteek is, volgens de gemeente: spreiding en segmentering. Boten krijgen meer ruimte. Voor het Anne Frankhuis wordt de 'op- en afstaplocatie' vijftien meter groter. Daarnaast is het de bedoeling dat er aan de andere kant, op de Keizersgracht een ponton komt, die is bedoeld voor de grote rondvaartboten.

Overvallen
Schuin aan de overkant, aan de andere kant van de brug, moet er op de Prinsengracht ruimte komen voor salonboten en boten die 'een uitstap hebben aan stuurboordzijde'. En de andere kant op moet er in de Egelantiersgracht, pal naast ­café 't Smalle, nóg een plekje komen waar kleinere bootjes mensen kunnen laten op- en afstappen.

Het gaat om uitwijklocaties, zegt een woordvoerder van waterwethouder Sharon Dijksma. "We willen kijken of spreiding en het uit elkaar halen van verschillende typen vaartuigen snel kan bijdragen aan het verminderen van de overlast, het bevorderen van de doorvaart en een efficiënter gebruik van de beschikbare openbare ruimte."

Buurtbewoners
De buurt is er niet blij mee, zegt Dan van Steen, die op de Egelantiersgracht woont. Hij zegt dat hij en zijn buurtgenoten zich overvallen voelen door het feit dat ze op hun smalle grachtje 'ineens een toeristenlocatie opgedrongen krijgen'.

"Er is hier al weinig plek, als het hier de hele dag een komen en gaan wordt van bootjes en toeristen levert dat natuurlijk overlast op. Daar is de Egelantiersgracht gewoon te klein voor."

Als de branche zich niet aan de afspraken houdt, wordt de pilot stopgezet

Van Steen heeft samen met een aantal buurtbewoners contact gezocht met de gemeente. De mogelijkheid om hun mening te geven over de plannen hebben ze gemist, zeggen ze. Ze stapten naar de rechter, een zaak die werd afgeblazen doordat de gemeente binnenkort zelf een hoorzitting organiseert om over de problemen te praten.

Volgens Frans Heijn, eigenaar van een aantal elektrische salonbootjes, zijn de zorgen van de bewoners 'enigszins voorbarig'. "Maar ik begrijp de zorg wel. De proef van de gemeente is op zichzelf helemaal geen slecht plan. Door verschillende boottypes op verschillende plekken te bedienen, kan je overlast tegengaan."

Maar het staat en het valt met het toezicht, volgens Heijn. "Ze moeten erop toezien dat alleen de goede boten van de goede locaties gebruik gaan maken. Na jaren ervaring op het Amsterdamse water en met de gemeentelijke handhaving heb ik daar wel een beetje een hard hoofd in."

Extra drukte
De controle van de regels op het Amsterdamse water schiet al jaren tekort. Wethouder Dijksma zei deze zomer al 'meer capaciteit' te willen. "We moeten meer doen dan we op dit moment kunnen bieden."

Een woordvoerder zegt dat goed in de gaten wordt gehouden of de nieuwe opstaplocaties geen extra drukte genereren. Het is aan de branche nu, zegt hij. "Met hen is nadrukkelijk afgesproken dat, als zij zich niet aan de afspraken houden, de pilot wordt stopgezet."

Over het gevaar dat illegale bootjes zich zullen storten op de nieuwe locaties is de gemeente laconiek. "De pakkans is op de locaties groter." Over handhaving wordt door de gemeente niet gesproken.

Lees ook: Dijksma: handhaving overlast op het water schiet tekort