Amsterdam Bewaar

Bouw wooncomplex statushouders IJburg mag door

Omwonenden zijn bang voor meer problemen in de buurt.
Omwonenden zijn bang voor meer problemen in de buurt. © Google Streetview

De bouw van 180 woningen op IJburg voor statushouders en studenten mag voorlopig gewoon doorgaan.

Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. Bewoners wilden via de gang naar de rechter een bouwstop opleggen, omdat zij het niet eens zijn met de komst van het complex. 

Zo stellen de omwonenden dat aan een aantal eisen voor een omgevingsvergunning niet is voldaan. Ook zijn ze bang dat de komst van statushouders de veiligheid in de buurt in gevaar zal brengen. Volgens hen wonen er in hun wijk al genoeg kwetsbare groepen en met de komst van nog zo'n groep zullen de problemen, zoals overlast, alleen maar toenemen. 

Bezwaren
Maar volgens de rechter is niet aannemelijk dat dit werkelijk zo zal zijn. Bovendien heeft de gemeente na protesten uit de buurt het aantal woningen eerder al bijgesteld van 320 naar 180. 

Ook worden verschillende maatregelen genomen om overlast te voorkomen, zoals het aanstellen van een permanente beheerder in het complex waarbij klachten kunnen worden ingediend.

De uitspraak is een tijdelijke en betekent dat de bouw gewoon doorgaat, ondanks dat er nog een bezwaarprocedure van de buurt loopt. Volgens de voorzieningenrechter is het echter niet aannamelijk dat de bezwaren van de buurt hierin wel zullen slagen.

Lees ook: Woningen voor statushouders en studenten op IJburg gehalveerd