live

Examenblog: Kan de vlag uit of (nog) niet?

In dit blog houden we je gedurende de hele examenperiode op de hoogte van het laatste nieuws over de examens, en het wel een wee van Amsterdamse scholieren.

Live

Bekijk nieuwe update(s).
 1. Niet veel klachten over aardrijkskunde

  Laks heeft, een uur na het examen, 207 klachten binnen over de aardrijkskunde toets van de havo. Vorig jaar kreeg de organisatie in totaal 1905 klachten over dit vak. "Over de aardrijkskunde toets wordt meestal het minst geklaagd", aldus een woordvoerder van Laks.

 2. Anna Siertsema

  Anna Siertsema (17) zit op het Scholengemeenschap Buitenveldert en doet dit jaar haar havo eindexamen. Ze heeft vanochtend het aardrijkskunde examen gemaakt.

  "Het was prima te doen. Een paar vragen kon ik zo invullen. Er zaten een paar geniepige vraagjes tussen, waarbij veel inzicht nodig was. Dat vond ik wel lastig."

  Het viel haar op dat ze deze toets moeilijker vond dan de schriftelijke examens eerder dit jaar. "Maar iedereen denkt wel dat hij of zij deze toets heeft gehaald."

  Het is een drukke dag vandaag: om 13:30 uur hebben de havisten hun Nederlands examen. "Ik moet weer even concentratie opbrengen, maar ik heb er wel vertrouwen in."

 3. Floris van Leeuwen

  Floris van Leeuwen (18) zit op het Sint Nicolaaslyceum in Zuid en doet dit jaar zijn eindexamen vwo. De eerste toets, Nederlands, ging 'best oké'.

  "De toets was in het begin makkelijk, maar het werd steeds lastiger. Er werden moeilijke woorden gebruikt. Ook viel mij op dat de argumentatiestructuren in de tekst niet op volgorde stonden. In de oefentoetsen stond de argumentatie steeds bij de stelling, maar dat was nu niet het geval."

  "Bovendien werden er meer open vragen gesteld dan in de oefentoets."

  Van Leeuwen hoorde dan ook dat veel eindexamenkandidaten langer over de toets deden dan bij het oefentoets het geval was. "Een paar jaargenoten en ik liepen weg met het idee van: 'Het was pittig, maar we hebben het wel gehaald.'

 4. Veel klachten over examen Nederlands

  Leerlingen hebben massaal klachten ingediend bij Laks over het examen Nederlands. "De telefoon staat roodgloeiend. In een paar minuten zijn er vijfhonderd klachten bijgekomen. In totaal zijn het er 3200. Veel vonden het examen te lang en konden hun laatste twee opgaven niet maken," aldus een woordvoerder van Laks.

  Laks wacht de gegevens af en kijkt of de klachten overeenkomen met de statistieken. Mochten de klachten gegrond zijn, dan kunnen de leerlingen op een versoepeling van de normen rekenen. Op dit moment worden de klachten nog verwerkt. Later op de avond heeft Laks pas tijd om alles te controleren.

 5. 300 klachten maatschappijwetenschappen

  Er zijn al 300 klachten voor het examen maatschappijwetenschappen binnengekomen. Volgens een woordvoerder van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) gaan de meeste klachten over de lengte en moeilijkheidsgraad van het examen. "Maar de meeste klachten zijn algemeen en gaan niet over één specifieke vraag. Daar kunnen we weinig mee."

  "De organisatorische klachten vielen mee. Er zijn wel wat klachten over geluidsoverlast binnengekomen. Zo is er een telefoon van een conciërge afgegaan en maakten de leerlingen in de pauze bijvoorbeeld teveel lawaai."

  Klachten waar wel wat mee gedaan kan worden, gaan bijvoorbeeld over vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn. De eerste klacht ging over een begrip dat niet in de leersyllabus stond. De klachten gaan ongeveer op gelijke voet met vorig jaar. Toen zijn er in totaal 560 klachten binnengekomen.

 6. Burgemeester wenst leerlingen succes

  Burgemeester Van Der Laan wenst leerlingen die dit jaar eindexamen doen heel veel succes in een videoboodschap. "Jullie gaan het redden, ik wens jullie heel veel succes, wij hebben jullie straks heel hard nodig.” Bekijk zijn succeswens hieronder.

 7. Rijk van Beek

  Rijk van Beek (16) doet dit jaar Havo eindexamen aan het Metis Montessori Lyceum. Hij heeft net zijn eerste toets, maatschappijwetenschappen, gehad.

  "Ik vond het zelf hartstikke goed gaan, echt verbazingwekkend goed. Er waren een paar vragen die een beetje tegenvielen maar ze vroegen vooral heel veel kennis. Ik was als één van de eersten klaar, om kwart over elf," aldus van Beek.

  "Er zat een vraag tussen die ik nog nooit had gezien in de vorige examens: een wel of niet vraag. Je kreeg hierbij een scenario en moest aangeven of het legaal was en zeggen welke wet ermee te maken had. Dat was een pittige vraag die veel woog. Ook werd de term 'dark figure' gevraagd. In de geleerde syllabus staat het woord er niet in. Ik heb mijn laptop er al bij om zo een klacht in te dienen."

  Van Beek verwacht een hoog cijfer te halen en geeft aan zin te hebben in de uitslag. "Ik heb vijf eierkoeken gegeten tijdens het examen en anderhalve liter water gedronken. Ik had veel spanning toen ik begon, aangezien het mijn eerste examen was en ook meteen een grote. Maatschappijwetenschappen is redelijk berucht. Maar het viel mee. Als het de komende week zo doorgaat zou dat leuk zijn."

 8. Welke school scoorde vorig jaar het best

  Vorig jaar deden 196 duizend scholieren eindexamen in Nederland. Daarvan slaagden er ruim 178 duizend, zo'n 17 duizend haalden het dus niet. Dataplatform LocalFocus zette de resultaten van vorig jaar, gebaseerd op cijfers van DUO en het CBS, op een rij.

  In Amsterdam slaagde 90 procent (1604) van de vwo-leerlingen, 84 procent (1374) van de havo-leerlingen en 91 procent (3107) van de vmbo-leerlingen. Daarmee deden de eindexamenkandidaten het op het vwo en vmbo iets minder goed dan gemiddeld in Nederland. Gemiddeld slaagde in Nederland vorig jaar 92 procent van de vwo-leerlingen, 86 procent van de havo-leerlingen en 94 procent van de vmbo-leerlingen.

  Op onderstaande kaart zie je de slagingspercentages per school.

 9. Van start

  Het is zo ver: de eindexamens gaan van start voor 210.000 leerlingen, onder wie 7513 Amsterdamse.

  De havo-leerlingen trappen af met maatschappijwetenschappen en natuurkunde. De vwo'ers zullen het examen Nederlands afleggen.

  Vrijdag in de ochtend begint Vmbo-gemengde leerweg met transport en logistiek en voertuigentechniek en in de middag beginnen alle vmbo-stromingen met Frans.

 10. Examenhulp op Youtube

  Voor havo- en vwo-leerlingen die de studieboeken zo vlak voor het examen beu zijn en de pagina's niet meer kunnen zien, begon Amsterdammer Micha Proper (22) dit jaar het platform Digistudies op YouTube, waarop docenten en docenten in opleiding in filmpjes van zeven à acht minuten de stof nog een keer herhalen.

  Het meest bekeken filmpje is voor het vak Nederlands, tekstverklaren, en gaat over signaalwoorden en verbanden. Het is nu achtduizend keer bekeken.

  Maar ook voor andere vakken kun je er terecht, van Frans tot wiskunde B.

  "Veel leraren deden zelf al zoiets, maar ik wilde dat bij elkaar brengen op een platform," zegt Proper.

  Hij kwam op het idee voor een leermethode zonder boeken, omdat hij, toen hij zelf eindexamen havo deed, een hekel kreeg aan het lezen van de saaie studieboeken. "Je moet al zo veel lezen, beeld is dan een fijne afwisseling. Bovendien onthoud je dingen vaak makkelijker als het visueel is gemaakt."

  Hij raadt aan de filmpjes één of twee dagen voor het examen te bekijken als opfrisser. "Je kunt het zien als een soort examentraining."

  Ook kun je onder de honderdvijftig filmpjes via de comments vragen stellen aan de docent in het filmpje.

 11. Laatste tip

  Het examen ziet er dit jaar uit zoals de voorgaande jaren. Chinees is nog geen examenvak. Wel is voor vwo’ers de rekentoets, ingevoerd in 2014, dit jaar voor het eerst medebepalend voor het behalen van het diploma. Bij havisten en vmbo’ers komt de uitslag alleen op de bijlage van de cijferlijst te staan. Ook wordt er dit jaar weer goed gelet op de spelling en grammatica van leerlingen. Cryptisch antwoorden is er dus niet meer bij.

  Wat je na de laatste voorbereidingen nog te doen staat? Niet veel, zegt Loran Hempenius van het LAKS. "Gewoon je hoofd koel houden en knallen."

 12. Tikkende hakken, rijsttafel en een baby?

  Van 12 tot en met 27 mei hoor je in de gymzalen en aula’s alleen nog maar het gekraak van de hersenen.

  Tenminste, dat hopen de leerlingen. "Helaas hoor je de gekste dingen," zegt Loran Hempenius, examenklachtencoördinator van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (Laks).

  Surveillanten met klikkende hakken, iemand nam eens een baby mee en weer een ander verorberde een Indische rijsttafel tijdens het examen. "Achteraf kun je erom lachen, maar tijdens het examen is dat niet leuk."

  Toch mag er over de examens wel wat minder worden geklaagd, stelt het Laks. "Het leek bijna een doel op zich om elk jaar meer klachten te krijgen, maar je wilt natuurlijk dat het zo goed mogelijk gaat."

 13. LAKS wil minder klachten

  Donderdag 12 mei beginnen middelbare scholieren de eindexamens weer. Afgelopen jaar leverde de toetsperiode landelijk een recordaantal van 161.000 klachten op van deelnemende leerlingen. Maar het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) hoopt dat deze negatieve ontwikkeling dit jaar wordt doorbroken.

  Het LAKS heeft de afgelopen tijd ingezet op preventie omdat een aantal klachten, zoals over niet-behandelde lesstof, makkelijk is te voorkomen. De belangenorganisatie kwam onder meer met tips op een congres van eindexamencoördinatoren. Daarnaast heeft de VO-raad (sectororganisatie voortgezet onderwijs) na evaluatie de protocollen geëvalueerd en waar nodig aangescherpt. Dat gebeurt jaarlijks.

  Vorig jaar moesten 850 examens opnieuw worden gedaan, bijvoorbeeld door computerstoringen, maar ook omdat leraren waren vergeten de errata (correcties in de tekst) uit te delen of voor te lezen, aldus Loran Hempenius, coördinator van de eindexamenklachtenlijn van het LAKS.

  Ook klagen leerlingen veelvuldig dat de examenstof nooit is behandeld. De eindexamencoördinatoren hebben de leerlingen er als het goed is extra attent op gemaakt dat online een overzicht met leeractiviteiten, beschikbaar is. Deze syllabus moet misverstanden voorkomen.

  Sommige klachten als geluidsoverlast van hakken van surveillanten of afgaande mobieltjes zijn lastiger te bestrijden. Toch wordt ook hier weer aandacht voor gevraagd.

  Donderdag trappen havoleerlingen af met maatschappijwetenschappen en natuurkunde. De vwo'ers wacht die dag het beruchte examen Nederlands, dat elk jaar de meeste klachten oplevert.

  Het vmbo begint vrijdag met Frans.In 2014 waren er 116.000 klachten, het jaar ervoor 143.000. Het record van 2015 kwam mede door de naamsbekendheid van de klachtenlijn, die in 1988 in het leven werd geroepen.