Amsterdam Bewaar

Bijna tweederde van Amsterdammers is niet gelovig

Gebed in de Aya Sofia-moskee in West. De islam is procentueel gezien de grootste godsdienst van Amsterdam
Gebed in de Aya Sofia-moskee in West. De islam is procentueel gezien de grootste godsdienst van Amsterdam © ANP

Zo'n 62 procent van de Amsterdamse bevolking is niet gelovig. Dat is een stuk meer dan landelijk, waar de helft geen religie aanhangt.

Daartegenover staat 38 procent van de Amsterdamse bevolking die aangeeft wel gelovig te zijn. Ook in de Amsterdamse buurgemeenten Oostzaan en Landsmeer is het aantal niet-religieuzen hoog, met 73 procent of meer. 

Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat op basis van eigen cijfers een zogeheten 'religieuze kaart van Nederland' samenstelde, die om de vijf jaar gepubliceerd wordt.

Van alle grote religies heeft de islam in Amsterdam procentueel gezien de grootste aanhang: 12,1 procent. Dat is overigens sinds eind jaren negentig al het geval, concludeerde het bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente in 2014. Tot dan toe waren de Nederlands hervormde- en rooms katholieke kerk de grootste godsdienst van Amsterdam.

Gedaald
Landelijk lag de verhouding tussen gelovigen en niet gelovigen in 2015 om en nabij de fifty-fifty. Amsterdam was vorig jaar dus bovengemiddeld seculier, maar niet het meest ongelovig van Nederland. In de Noord-Oost Groningse gemeente Menterwolde geeft 85 procent van de ondervraagden aan niet religieus te zijn.

Landelijk gezien is het aantal gelovigen behoorlijk gedaald. In 1985 gaf nog 70 procent van Nederland aan zich als gelovig te beschouwen. 

Stromingen
Het CBS maakte in 2015 voor het eerst ook onderscheid in het aantal gelovigen per gemeente. Onder de term 'kerksgezind' verstaat het bureau tien verschillende religieuze stromingen. Van het jodendom en hindoeïsme, naar boeddhisme en islam.

Het christendom is onderverdeeld in vijf aparte stromingen, namelijk rooms-katholiek, protestants, Nederlands hervormd, gereformeerd en de in 2004 opgerichte Protestantse Kerk in Nederland. Bij elkaar opgeteld vormen ze een groter percentage van de Amsterdamse bevolking dan de islam.

De kleinste religieuze groep in Amsterdam is het jodendom, met 0,7 procent van de volwassen bevolking. Overigens zijn er maar drie Nederlandse gemeenten waar het jodendom de 1 procent overstijgt: Heemstede, Noordwijkerhout en Amstelveen.