AMSTERDAM - Een uitspraak van de Raad van State kan het opschonen van de Wallen bemoeilijken.De Raad van State bepaalde gisteren dat Groningen vijf bordelen niet mag sluiten. Burgemeester Jacques Wallage gelastte de sluiting op grond van de wet Bibob, die gemeenten in staat stelt een vergunning in te trekken bij ernstig gevaar van misbruik voor criminele activiteiten. Volgens de Raad van State had Wallage voor aanvullend bewijsmateriaal moeten zorgen en moeten nagaan of het Bibob-onderzoek zorgvuldig was geweest.

Het is de eerste keer dat de Raad van State een principiële uitspraak doet over de wet, die in Amsterdam wordt gebruikt bij het terugdringen van raamprostitutie en het sluiten van seksclubs.

De woordvoerster van burgemeester Cohen zei vanmorgen dat Amsterdam in enkele Bibob-procedures, zoals bij de sluiting van Yab Yum, in het gelijk is gesteld door de rechter. ''Bovendien doen wij altijd eigen, aanvullend feitenonderzoek. Het is niet zo dat wij klakkeloos het Bibob-advies overnemen.''