Amsterdam Bewaar

ASVA: 'Studenten haken af door leenstelsel'

Studenten voor de HvA-locatie aan de Wibautstraat
Studenten voor de HvA-locatie aan de Wibautstraat © Eva Plevier

Studenten ervaren ongelijke effecten van het leenstelsel. Vooral studenten uit minder rijke gezinnen studeren niet door, blijven thuis wonen en ervaren meer druk, blijkt uit een onderzoek van ASVA Studentenunie.

Sinds de afschaffing van de basisbeurs en de invoering van het leenstelsel in 2016 is het aantal aanmeldingen op de UvA en HvA gedaald. Bij de UvA is dat aantal weer hersteld, maar bij de HvA is de daling van 14 procent eerstejaars na invoering van het leenstelsel nog niet ingelopen. 

Daaruit concludeert de ASVA - vakbond voor Amsterdamse studenten - dat de ongelijkheid tussen studenten groeit, omdat vooral mbo-studenten uit angst voor schulden minder snel kiezen voor een hbo-vervolgstudie.

Volgens onderzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de instroom van eerstejaars al wel weer op het niveau van voor de invoering van het leenstelsel.

Henriëtte Hoogervorst, voorzitter van de ASVA studentenunie, benadrukt dat de uitkomsten voor Amsterdam anders zijn, aangezien de HvA nog niet is 'hersteld'. Ze vindt de afname van studenten een 'schrijnende ontwikkeling'. 'Iedere student moet dezelfde ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen en niet belemmerd worden door de druk van het leenstelsel.'

Meer keuzestress
Uit een enquête die de ASVA onder 346 studenten hield, blijkt ook dat studenten meer keuzestress ervaren sinds de afschaffing van de basisbeurs, dat ze eerder thuis blijven wonen en dat ze meer werken.

De studentenunie roept poiltieke partijen op om in te grijpen en het leenstelsel te heroverwegen. 'Onderwijs is de emancipatiemotor van de samenleving en dat moet toegankelijk blijven voor iedereen', aldus Hoogervorst.