Amsterdam Bewaar

Amsterdamse vissers blijven weerhaak gebruiken

De hengelsportvereniging weigert haar leden het gebruik van deze haken te verbieden.
De hengelsportvereniging weigert haar leden het gebruik van deze haken te verbieden. © Marc Driessen

Het gemeentebestuur is er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken met de Amsterdamse Hengelsportvereniging over een verbod op het gebruik van weerhaken en meervoudige haken.

De hengelsportvereniging weigert haar leden het gebruik van deze haken te verbieden zolang er geen landelijke wet- of regelgeving is.

Volgens het bestuur van de club is het bovendien nog maar de vraag of het vissen met weerhaken en meervoudige haken dieronvriendelijker is dan alternatieve methoden.

De kwestie was aangeslingerd door de fractie van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad. Raadslid Johnas van Lammeren had het college verzocht de mogelijkheid te onderzoeken van een lokaal verbod, of anders afspraken te maken met de Amsterdamse hengelaars.

Gedragscode
Voor een lokaal verbod ontbreekt de wettelijke basis. Wel is het mogelijk een maatregel op te nemen in de nieuwe pachtovereenkomsten die de gemeente binnenkort sluit met de vereniging voor het gebruik van de viswateren.

In een brief aan de raad schrijft het college teleurgesteld te zijn over de opstelling van de hengelsportvereniging. De vissers hebben steun van hun belangenorganisatie Sportvisserij Nederland. Die heeft de gemeente desgevraagd laten weten geen aanleiding te zien voor een aanpassing van de gedragscode voor de leden op het punt van de vishaken.

Terugzetten
Het college wil de pachtovereenkomsten toch ondertekenen zonder maatregelen tegen weerhaken. Er zijn wel andere afspraken gemaakt die het welzijn van de vissen ten goede moeten komen. Zo komt er een cursus voor leden over het verantwoord vangen en terugzetten van vissen en heeft de vereniging beloofd mee te werken aan ecologisch waterbeheer.

Lees ook: Vissen eenzaam? Het kan gewoon in de binnenstad