Amsterdam Bewaar

Amsterdam steunt voorstel voor meer transparantie overheid

Het overmatig zwartlakken van overheidsdocumenten moet met de nieuwe wet worden voorkomen.
Het overmatig zwartlakken van overheidsdocumenten moet met de nieuwe wet worden voorkomen. © ANP

Amsterdam spreekt zich in een brief aan de Eerste Kamer uit voor het initiatiefvoorstel Wet open overheid (WOO). Het college gaat daarmee in tegen het standpunt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De WOO moet de huidige Wet openbaarheid van bestuur (WOB) gaan vervangen. Via de WOB kunnen burgers en journalisten de overheid vragen om bepaalde documenten openbaar te maken. 

Geregeld zijn zinnen en alinea's 'zwartgelakt' wanneer deze documenten worden gedeeld. De overheid mag dit doen door enkel kortweg een reden te noemen, bijvoorbeeld dat er een mening van een ambtenaar in staat. 

Weggelakt
Met de WOO moet hier een einde aan komen. Wanneer er dan een passage wordt weggelakt, moet duidelijke uitleg volgen waarom dat zwaarder weegt dan het recht op openbaarheid. Ook wordt er bij de invoer van de wet een informatieregister opgezet, waarin overheidsinstanties documenten kunnen publiceren die al openbaar gemaakt kunnen worden.

Het initiatiefvoorstel van GroenLinks en D66 werd in april met een ruime meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer en wordt momenteel behandeld in de Eerste Kamer.

'Onuitvoerbaar'
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voert namens alle Nederlandse gemeenten een lobby tegen het voorstel. De organisatie vindt de WOO 'volstrekt onuitvoerbaar'. Het zou de democratische besluitvorming binnen gemeenten 'ernstig belemmeren' en 'vertrouwelijk overleg over lastige kwesties nauwelijks meer mogelijk maken'. Bovendien brengt het verplichte register volgens de VNG hoge kosten met zich mee voor gemeenten.

Gemeenten zelf zien minder problemen. Onder meer de gemeenten Leiden, Nijmegen en Haarlem spraken zich eerder uit tégen de lobby van de VNG. Na een motie van GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting heeft nu ook het college van Amsterdam laten weten zich niet te scharen achter het standpunt van de vereniging.

Anti-misbruik
In een brief aan de Eerste Kamer zegt het college dat vernieuwing en modernisering van de huidige wetgeving nodig is. Het onderstreept het belang van openbaarheid van bestuur. 

Wel zet het college vraagtekens bij de anti-misbruikbepaling van de wet. Amsterdam vindt dat ook moet worden meegenomen wat het belang van de aanvrager van bestuurlijke informatie is en bij hoeveel zaken de persoon dit eerder deed. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het aantal documenten dat wordt opgevraagd. Wanneer dat teveel is, kan niet worden verwacht dat deze ook kunnen worden verstrekt.