Amsterdam Bewaar

Amsterdam maakt 21 miljoen euro vrij voor kansengelijkheid op basisscholen

Amsterdam maakt 21 miljoen vrij voor kansengelijkheid op basisscholen.
Amsterdam maakt 21 miljoen vrij voor kansengelijkheid op basisscholen. © ANP

Amsterdam maakt komend schooljaar 21 miljoen euro vrij zodat basisscholen het onderwijs beter kunnen laten aansluiten op de behoeften van de kinderen.

De Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid Amsterdam (VLOA) is hiervoor in nauwe samenwerking met de scholen aangepast.

"We willen dat alle Amsterdamse kinderen, ongeacht hun thuissituatie, een zo succesvol mogelijke schoolloopbaan kunnen doorlopen," aldus wethouder van Onderwijs Simone Kukenheim. 

"Om de kansengelijkheid te vergroten, stellen we extra middelen beschikbaar voor bijvoorbeeld taalonderwijs en projecten als 'Meerkunners'. Omdat scholen zelf het beste weten wat zij nodig hebben om zo goed mogelijk onderwijs te geven, is er alle vrijheid in het kiezen van voorzieningen. De vernieuwing van het aanbod is een mooi voorbeeld van hoe er in de stad wordt samengewerkt tussen schoolbesturen, de professionals en de gemeente."

Op een school in Slotermeer zijn bijvoorbeeld leerlingen die meer kunnen dan uit hun schoolprestaties blijkt. Voor hen is een specifieke aanpak ontwikkeld, waarbij de nadruk ligt op basisvaardigheden als rekenen, begrijpend lezen. De ouders werken met hun kinderen en de school samen.

Scholen kunnen ook subsidie aanvragen om activiteiten rond thema's als burgerschap, diversiteit en gedeelde geschiedenis te stimuleren.