Amsterdam Bewaar

Amsterdam in actie tegen plastic soep

Vrijwilligers ruimen in de grachten het afval op na de Canal Parade.
Vrijwilligers ruimen in de grachten het afval op na de Canal Parade. © ANP

Amsterdam wil af van de 'plastic soep'. Onder meer de gemeente, Waternet en Havenbedrijf Amsterdam hebben een overeenkomst getekend om het water in en om Amsterdam schoner te krijgen.

Met het convenant moet er een einde komen aan drijfafval in de Amsterdamse wateren en op de wal. Deze zogenoemde plastic soep is schadelijk voor de leefbaarheid in de stad, maar kan ook veel problemen voor het milieu veroorzaken, bijvoorbeeld als het doorstroomt richting de Noordzee. 

Voor de komende drie jaar zijn verschillende plannen opgesteld. Zo moeten er extra watertappunten komen waar flesjes bij te vullen zijn en komen er campagnes om mensen te stimuleren dit vaker te doen, in plaats van een nieuw flesje te kopen. Ook worden er nieuwe, duurzame waterflesjes ontwikkeld.

Verder worden op Koningsdag en tijdens de Canal Parade acties gehouden om zo snel mogelijk plastic uit de grachten te vissen. Ook wordt onderzocht hoe dit effectiever kan gebeuren. "Het uitgangspunt in dit convenant is dat via schoonmaakacties opgehaald afval op een andere manier kan worden hergebruikt," zegt Eduard de Visser van Havenbedrijf Amsterdam.