Amsterdam Bewaar

Afvaloffensief gemeente leidt tot flink meer boetes voor vervuilers

Afval naast de container. Dat mag niet.
Afval naast de container. Dat mag niet. © Dingena Mol

Het offensief van de gemeente om straatafval in te perken heeft het afgelopen jaar geleid tot 6835 boetes. Een fikse stijging: in 2017 werden slechts 5000 boetes uitgedeeld.

Dat er steeds meer vervuilers worden beboet, is te danken aan de extra aandacht die er is voor het naleven van de regels voor huisvuil. Daar werden in 2018 ruim 6000 boetes voor uitgeschreven.

Het gaat dan om het plaatsen van afval naast de containers, het buitenzetten van vuilnis buiten de ophaaltijden of het verkeerd aanbieden van grofvuil.

Speerpunt
Het indammen van afval op straat is sinds een paar jaar een van de belangrijke speerpunten van de gemeente. In 2016 maakten toenmalige coalitiepartijen VVD, D66 en SP ruim een miljoen euro vrij om meer handhavers in te zetten voor de aanpak van zwerfvuil en verkeerd aangeboden afval.

Onderdeel van dat offensief is ook het aanspreken van ondernemers op hun verantwoordelijkheid om de stoep rond hun zaak netjes te houden. Zij riskeren een boete als ze zich niet aan de regels houden.

Handhavingscapaciteit
In 2018 is nog eens extra handhavingscapaciteit ingezet om gericht vervuilers te beboeten. Dat gebeurt op basis van meldingen en probleemlocaties.

Wethouder Laurens Ivens (Afvalinzameling en Reiniging) is blij dat die inzet nu vruchten afwerpt. 'We pakken steeds meer vervuilers aan. Iedere Amsterdammer kan zijn huis- en grofvuil kwijt. Er is geen enkel excuus om het zomaar op straat te gooien.'

Wie dat toch doet, veroorzaakt overlast voor zijn buurtgenoten en overige inwoners en verdient daarom een boete, vindt Ivens. 'We kunnen onze stad alleen schoon en leefbaar houden als we daar met zijn allen ons best voor doen.'

Naast de uitgedeelde boetes voor het huisvuil, werden ook boetes uitgedeeld voor het verkeerd aanbieden van bedrijfsafval, het gooien van afval op straat, het veroorzaken van zwerfvuil en het aanbieden van huisvuil door iemand van buiten Amsterdam.

Lees ook: Op pad met afvalraper Dirk Groot: 'Hasta la vista, zwerfvuil'