Amsterdam Bewaar

Aantal zedenincidenten in Amsterdam gestegen

Aantal zedenincidenten in Amsterdam gestegen
© Shutterstock

Het aantal zedenincidenten (dat bekend is) in Amsterdam is vorig jaar met 7 procent gestegen ten opzicht van 2016.

Het is één van de conclusies in de monitor vrouwenemancipatie van gemeentelijk onderzoeksbureau OIS. De toegenomen aandacht voor seksueel geweld zou de stijging kunnen verklaren. Waarschijnlijk worden nog steeds minder incidenten gemeld dan dat er daadwerkelijk gebeuren.

Verder blijkt uit de publicatie dat vrouwen zich vaker onveilig voelen dan mannen, Amsterdam kent meer hoger opgeleide vrouwen dan mannen, wat overigens niet leidt tot een betere positie op de arbeidsmarkt, en vrouwen hebben minder vaak een betaalde baan en werken vaker in deeltijd. 

Geslachtsdisciminatie
Ook voelen Amsterdamse vrouwen zich veel vaker gediscrimineerd op basis van hun geslacht dan mannen: 29 procent van de vrouwen, meestal in de leeftijd van 25 tot 34 jaar, ten opzichte van 6 procent van de mannen. Het gaat dan met name om minder gunstige arbeidsvoorwaarden, waaronder ook discriminatie op grond van zwangerschap.

De monitor geeft een beeld van vrouwen in de stad op gebieden als economische en maatschappelijke positie en discriminatie en veiligheid. De uitkomsten 'onderstrepen de noodzaak van blijvende inzet voor gendergelijkheid', aldus wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering) in een brief. Daarin zegt hij ook begin 2019 met een nieuw beleid vrouwenemancipatie te komen.

Stevige aanpak
Het rapport illustreert volgens hem onder meer het belang van een stevige aanpak, waarbij niet alleen gekeken wordt naar verschillen tussen mannen en vrouwen, maar ook naar de verschillen binnen die groepen (opleidingsniveau, migratieachtergrond, seksuele oriëntatie).