Amsterdam Bewaar

'Wees een lastige ouder, niemand anders komt op voor je kind'

'Wees een lastige ouder, niemand anders komt op voor je kind'
© Merel Corduwener

Met enige hulp van De Luizenmoeder is de zeurouder een lastig stereotype geworden, een product van de prestatiemaatschappij. Maar in een schoolsysteem onder druk is de criticus ook hard nodig.

Je zult maar een lastige ouder zijn. Zoals die vaders en moeders in De Luizenmoeder, die de klas niet uit willen als de les begint, die zeuren dat hun kind niet de juiste aandacht krijgt en niet een sterretje maar een maantje zou moeten zijn.    

In deze prestatiemaatschappij komt 'de zeurouder' maar moeilijk van dat negatieve label af: ze komen op hoge poten de les in stampen, zijn ontevreden over elke beoordeling, schuiven met geldenvelopjes voor een hoger advies.