Amsterdam Bewaar

'Nieuwe gemeentesecretaris moet 'mensenmens' zijn'

De ambtenaren hopen op 'een bouwer', 'doorpakker', 'met oog voor de persoon', 'iemand die niet heel hiërarchisch denkt', oftewel: een niet al te bazige baas.
De ambtenaren hopen op 'een bouwer', 'doorpakker', 'met oog voor de persoon', 'iemand die niet heel hiërarchisch denkt', oftewel: een niet al te bazige baas. © ANP

De man of vrouw die de hoogste ambtenaarsfunctie van Amsterdam gaat vervullen, moet volgens het personeel vooral een 'mensenmens' zijn.

De ondernemingsraad liet Amsterdamse ambtenaren het profiel van hun nieuwe directeur schetsen. Eerder hadden de ambtenaren namelijk aangegeven het gevoel te hebben niet mee te mogen praten. Nu dat wel kon, grepen 2400 van de 15000 ambtenaren hun kans. 'Een erg hoge respons,' vindt OR-voorzitter Mario Soriano.

Wat blijkt? De ambtenaren hopen op 'een bouwer', 'doorpakker', 'met oog voor de persoon', 'iemand die niet heel hiërarchisch denkt', oftewel: een niet al te bazige baas. Een reactie op de huidige, ietwat nukkige, zakelijke, huidige gemeentesecretaris Arjan van Gils, wellicht? 

Eigengereid
Het mag geen geheim zijn dat Van Gils - die aankondigde per 1 juli te stoppen - weinig populariteit geniet onder zijn medewerkers. Dat zal alles te maken hebben met de grote reorganisatieklus waarvoor hij werd aangenomen, maar ook met het feit dat hij achter de rug van het college om meerdere topambtenaren uit functie zette. Wethouders voelden zich gepasseerd, maar Van Gils stelde: 'De gemeentesecretaris gaat over het personeelsbeleid, niet de wethouders.'

Afijn, of de ambtenaren hun 'niet hiërarchische mensenmens baas' ook krijgen is nog de vraag. De ondernemingsraad en medewerkers zijn niet de enige die het nieuwe functieprofiel bepalen. Ook het Gemeentelijk Management Team, het Management Team van Bestuur & Organisatie en de stadsdeelsecretarissen hebben een inbreng. 'Maar,' benadrukt Soriano, 'onze inbreng weegt even zwaar.'