Amsterdam Bewaar

'Helft Marokkaanse moskeeën in Amsterdam onder invloed van salafisme'

De Al-Ummah moskee aan het August Allebéplein was in november 2016 van een gevecht tussen salafisten en traditionele gelovigen
De Al-Ummah moskee aan het August Allebéplein was in november 2016 van een gevecht tussen salafisten en traditionele gelovigen © Rink Hof

Volgens NRC Handelsblad heeft het salafisme een opmars gemaakt in Amsterdam. De helft van de Amsterdamse moskeeën zou onder invloed staan van de fundamentalistische stroming.

NRC onderzocht de inhoud van preken, online uitingen en bronnen binnen de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap en concludeert dat 7 van de 22 Marokkaanse moskeeën in Amsterdam in handen zijn van salafisten, en dat nog eens 4 moskeeën te maken hebben met een salafistische fractie binnen de moskee. 

De AIVD waarschuwde in een recent jaarrapport voor de groeiende invloed van salafisten op Nederlandse moskeeën, die al dan niet door middel van geweld de macht proberen over te nemen in de gebedshuizen. In Amsterdam viel dit afgelopen jaar voor in november, toen traditionele gelovigen en salafistische activisten met elkaar op de vuist gingen in de Al-Ummahmoskee aan het August Allebéplein. 

In december 2016 deed ook Het Parool onderzoek naar salafisme in de 42 Amsterdamse moskeeën. Hieruit bleek dat zeker 8 moskeeën streven naar het salafisme,  en werd de opkomst van het salafisme door verschillende imams beschreven als een generatieconflict. 

NRC citeert een woordvoerder van de gemeente die stelt dat het salafisme de nadrukkelijke aandacht heeft van de burgemeester. Gemeenten zitten in een lastig parket als het om het salafisme gaat. Aan de ene kant wil men het tegenhouden vanwege de anti-integratieboodschap die sommige salafisten uitdragen, die een voedingsbodem voor radicalisering kan zijn. Aan de andere kant is het lastig voor een gemeente om zich uit te spreken over religieuze kwesties door de strikte scheiding van kerk en staat in Nederland. 

Lees ook: De machtsstrijd in de Al Ummah Moskee is in volle gang