Trein - 979 resultaten

  1. Twee extra treinen per uur, hoe ingewikkeld kan het zijn? Heel ingewikkeld dus

    Twee extra treinen per uur, hoe ingewikkeld kan het zijn? Heel ingewikkeld dus

    Vooruitlopend op het spoorboekloze treinen doet de verkeersleiding elke week een proef met de tienminutentrein tussen Amsterdam en Eindhoven. Een kijkje in de controlekamer naast CS. Zo nodig zetten ze de joker in. Twee extra treinen per uur, hoe ingewikkeld kan het zijn? Heel ingewikkeld dus. Want twee treinen per rijrichting betekenen feitelijk vier treinen op een traject. En dat op rails die me