Patrick Meershoek - 94 resultaten

  1. Een vaste brug over het IJ is een loopplank voor een dominante cultuur

    Een vaste brug over het IJ is een loopplank voor een dominante cultuur

    Peter R. de Vries en de paus hebben zich in het openbaar nog niet uitgesproken over de wenselijkheid van een vaste oeververbinding, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd. Nu de besluitvorming over de brug over het IJ dichterbij komt, verdringen bestuurders, deskundigen en belangstellenden zich om hun mening te geven. Vrijdag maakte minister Henk Kamp op het jaarlijkse Haven­gildediner tussen