Venster sluiten
site.common.fullname

Corruptie markt onderschat

28-02-12   14:00 uur
Archiffoto van de Dappermarkt in stadsdeel Oost. © ANP

Amsterdamse stadsdelen hebben de afgelopen jaren toezichthouders op hun warenmarkten in de steek gelaten. Er is niet of nauwelijks geïnvesteerd in het tegengaan van corruptie onder marktmeesters, terwijl het risico daarop levensgroot is.

 Ambtenaren op de markt worden onvoldoende beschermd tegen de dagelijkse verleidingen waaraan ze blootstaan, en collega's die te goeder trouw zijn, worden slachtoffer van het corrupte gedrag van anderen.  

Dat is de vernietigende conclusie van het Bureau Integriteit van de gemeente. Dat bureau heeft in het afgelopen najaar onderzoek uitgevoerd naar integriteitsrisico's op de markten in Amsterdam.

In het verleden - onlangs nog op de Dappermarkt - liepen marktmeesters tegen de lamp omdat zij goederen en geld accepteerden in ruil voor het toekennen van een goede standplaats. Mochten deze praktijken niet worden aangepakt dan kunnen de gevolgen ervan, aldus het bureau, voor de overheid aanzienlijk zijn. De gemeente lijdt reputatieschade en de stadsdelen missen dan aanzienlijke inkomsten.

Onvoldoende bescherming
Ambtenaren op de markt worden onvoldoende beschermd tegen de dagelijkse verleidingen waaraan ze blootstaan, en collega's die te goeder trouw zijn, worden slachtoffer van het corrupte gedrag van anderen. Of ze kunnen zich niet verweren tegen beschuldigingen - die overigens doorgaans niet afdoende worden onderzocht - of ze worden meegezogen in de groepsdruk.

Volgens het onderzoek is er 'weinig zorg en aandacht voor de functie van marktmeester'. ''Bij vacatures worden nog te vaak bijvoorbeeld reinigers omgeschoold tot marktmeester. Hierbij is te weinig aandacht voor de specifieke competenties die noodzakelijk zijn.''

Het Bureau Integriteit pleit voor een 'stadsbrede aanpak' van het probleem, omdat de schaalgrootte van de stadsdelen te klein is om de problemen goed te beheersen. Ook het takenpakket van de marktmeesters moet worden opgesplitst.

(Corrie Verkerk)

Het Parool. Alle rechten voorbehouden.