Amsterdam Nieuw-West - 1194 resultaten

  1. De antipestcoach van Nieuw-West: 'Als we niet bijtijds ingrijpen, escaleert het'

    De antipestcoach van Nieuw-West: 'Als we niet bijtijds ingrijpen, escaleert het'

    Pesten wordt door veel ouders in Nieuw-West nog te vaak gezien als bijzaak, zegt Abdelhamid Idrissi van PestLifeCoach. 'Ik ben me kapot geschrokken van wat leerlingen vertelden.' Het was een proef op de som, die bevestigde wat Abdelhamid Idrissi (28) eigenlijk al wist toen hij de leerlingen in één van zijn huiswerkbegeleidingsklassen in Nieuw-West deze week vroeg hun hand op te steken als ze ieman